รีวิวงานลูกค้า

Review : งานตัดเย็บผ้าไหม

ลักษณะของงานค่อนข้างละเอียด ถ้าพลาดนั้นหมายความว่าเกิดความเสียหายจากผ้าเลย ดังนั้นการตัดเย็บจําเป็นต้องใช้ความสามารถของช่างที่มีความชํานาญ